ویفرهای جام شیرین

ویفر خانواده موزی

کد محصول : 2259
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر کارتن : 8 عدد
طعم: موزی
وزن : 800 گرم

ویفر خانواده پرتقالی

کد محصول : 2268
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر کارتن: 8 عدد
طعم: پرتقال
وزن : 800 گرم

ویفر خانواده کاکائویی

کد محصول : 2269
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر کارتن: 8 عدد
طعم: کاکائو
وزن : 800 گرم

ویفر خانواده توت فرنگی

کد محصول : 2258
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر کارتن : 8 عدد
طعم: توت فرنگی
وزن : 800 گرم

مینی ویفر موزی

کد محصول : 2272
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر کارتن : 14 عدد
طعم: موزی
وزن : 500 گرم

مینی ویفر پرتقالی

کد محصول : 2271
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر کارتن: 14 عدد
طعم: پرتقال
وزن : 500 گرم

مینی ویفر کاکائویی

کد محصول : 2273
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر کارتن: 14 عدد
طعم: کاکائو
وزن : 500 گرم

مینی ویفر توت فرنگی

کد محصول : 2257
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر کارتن : 14 عدد
طعم: توت فرنگی
وزن : 500 گرم

ویفر فله موزی

کد محصول : 2260
نوع بسته بندی: شیرینگ
تعداد در هر شیرینگ: 3 عدد
طعم: موزی
وزن : 2000 گرم

ویفر فله پرتقالی

کد محصول : 2270
نوع بسته بندی: شیرینگ
تعداد در هر شیرینگ: 3 عدد
طعم: پرتقال
وزن : 2000 گرم

ویفر فله کاکائویی

کد محصول : 2277
نوع بسته بندی: شیرینگ
تعداد در هر شیرینگ: 3 عدد
طعم: کاکائو
وزن : 2000 گرم

ویفر فله توت فرنگی

کد محصول : 2266
نوع بسته بندی: شیرینگ
تعداد در هر شیرینگ: 3 عدد
طعم: توت فرنگی
وزن : 2000 گرم

ویفر سطلی موزی

کد محصول : 2366
نوع بسته بندی: سطل
تعداد در هر شیرینگ : 4 عدد
طعم: موز
وزن : 400 گرم

ویفر سطلی پرتقالی

کد محصول : 2372
نوع بسته بندی: سطل
تعداد در هر شیرینگ : 4 عدد
طعم: پرتقال
وزن : 400 گرم

ویفر سطلی کاکائویی

کد محصول : 2373
نوع بسته بندی: سطل
تعداد در هر شیرینگ : 4 عدد
طعم: کاکائو
وزن : 400 گرم

ویفر سطلی توت فرنگی

کد محصول : 2376
نوع بسته بندی: سطل
تعداد در هر شیرینگ : 4 عدد
طعم: توت فرنگی
وزن : 400 گرم

ویفر سلفونی موزی

کد محصول : 2300
نوع بسته بندی: سلفون
تعداد در هر کارتن: 34 عدد
طعم: موز
وزن : 80 گرم

ویفر سلفونی پرتقالی

کد محصول : 2300
نوع بسته بندی: سلفون
تعداد در هر کارتن: 34 عدد
طعم: پرتقال
وزن : 80 گرم

ویفر سلفونی کاکائویی

کد محصول : 2302
نوع بسته بندی: سلفون
تعداد در هر کارتن : 34 عدد
طعم: کاکائو
وزن : 80 گرم

ویفر سلفونی توت فرنگی 

کد محصول : 2303
نوع بسته بندی: سلفون
تعداد در هر کارتن: 34 عدد
طعم: توت فرنگی
وزن : 80 گرم

ویفر پیکو موزی

کد محصول : 2230
نوع بسته بندی: جعبه
تعداد در هر کارتن: 14 عدد
طعم: موزی
وزن : 300 گرم

بیسکویت های جام شیرین

بیسکویت یاس پرتقالی

کد محصول : 1840
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: پرتقال
وزن : 800 گرم

بیسکویت یاس نارگیلی

کد محصول : 1844
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: نارگیل
وزن : 800 گرم

بیسکویت یاس موزی

کد محصول : 1854
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: موز
وزن : 800 گرم

بیسکویت نرگسی

کد محصول : 2207
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: هل و نارگیل، تزئین کنجد
وزن : 800 گرم

بیسکویت خانواده پرتقالی

کد محصول : 2192
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: پرتقال
وزن : 1100 گرم

بیسکویت نارگیلی خانواده

کد محصول : 2193
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: نارگیل
وزن : 1100 گرم

بیسکویت کنجدی خانواده

کد محصول : 2185
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: هل،نارگیل،تزئین کنجد
وزن : 1100 گرم

بیسکویت نسترن زعفرانی

کد محصول : 2390
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 12 عدد
طعم: زعفران
وزن : 470 گرم
konjed

بیسکویت با تزیین کنجد

کد محصول : 2187
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 9 عدد
طعم: هل، نارگیل، تزئین کنجد
وزن : 600 گرم

بیسکویت نیم چاشت پرتقالی

کد محصول : 1832
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: پرتقال
وزن : 1010 گرم

بیسکویت کنجدی

کد محصول : 2207
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: کنجدی
وزن : 1010 گرم

بیسکویت نارمانا مجلسی 3000

کد محصول : 1850
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 2 عدد
طعم: پرتقالی
وزن : 3000 گرم

بیسکویت با طعم هل

جعبه ای

بیسکویت سلفونی کنجدی

کد محصول : 2365
نوع بسته بندی: سلفونی
تعداد در هر شیرینگ : 40 عدد
طعم: وانیل و آرد جو، شهد توت، انگور و خرما، انجیر
وزن : 50 گرم

بیسکویت سلفونی گندمی

کد محصول : 2365
نوع بسته بندی: سلفونی
تعداد در هر شیرینگ : 40 عدد
طعم: وانیل و آرد جو، شهد توت، انگور و خرما، انجیر
وزن : 50 گرم

بیسکویت مجلسی

کد محصول : 2241
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 2 عدد
طعم: هل و زنجبیل
وزن : 1100گرم

بیسکویت الفبا

کد محصول : 2415
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 2 عدد
طعم: ساده
وزن : 1000گرم

بیسکویت عروسکی

کد محصول : 2326
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 2 عدد
طعم: هل و زنجبیل
وزن : 4250 گرم

بیسکویت طعم دار با تزیین کنجد

جعبه ای

بیسکویت کرمدار پرتقالی

کد محصول : 1862
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 9 عدد
طعم: پرتقالی
وزن : 1000 گرم

بیسکویت صبحانه نارگیلی

کد محصول : 1858
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 9 عدد
طعم: نارگیل
وزن : 800 گرم

بیسکویت رژیمی

کد محصول : 2238
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر شیرینگ : 9 عدد
طعم: وانیل و آرد جو، شهد توت، انجیر، انگور و خرما
وزن : 700 گرم

حاجی بادام جام شیرین

حاجی بادام ممتاز

کد محصول : 2315
نوع بسته بندی: شیرینگ
تعداد در هر شیرینگ : 6 عدد
طعم: آرد نخود، هل، جوز
وزن : 650 گرم

 حاجی بادام ممتاز ریز 

کد محصول : 2371
نوع بسته بندی: شیرینگ
تعداد در هر شیرینگ : 9 عدد
طعم: آرد نخود، هل، جوز
وزن : 450 گرم

 حاجی بادام 5 کیلویی ریز

کد محصول : 2371
نوع بسته بندی: شیرینگ
وزن : 5 کیلو
وزن : 5 کیلوگرم

 حاجی بادام 5 کیلویی درشت

کد محصول : 2371
نوع بسته بندی: شیرینگ
وزن : 5 کیلو
وزن : 5 کیلوگرم
فروشگاهارتباط با مااینستاگرام